Archief

In het archief staan alle Dobermanns uit vorige nesten vermeld. Per nest wordt de gebruikte dekaankondiging toegevoegd alsmede de pups die uit dit nest zijn gekomen. Om het archief uitgebreider te maken, zouden we de eigenaren van de pups willen vragen om ons elk jaar een foto te sturen met eventueel een kort verhaaltje hoe het gaat met de hond zodat wij en andere nestgenoten op de hoogte blijven van de pups. Op deze manier blijven we toch met elkaar in contact en krijgen wij een beter beeld van de gezondheid, uiterlijk, karakter en werkdrift van onze Dobermanns. Deze informatie gebruiken wij om ons fokbeleid aan te passen waar dit nodig is om te zorgen dat ook in de toekomst de Dobermann een gezond ras is met een goed karakter en gezonde dosis werkdrift.

 

We waarderen de inzet van alle eigenaren die ons informatie toesturen van hun Dobermann(s).